TEKNİK ETÜD VE PROJE

BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU:

 

Üniversitemizce ihtiyaç duyulan; mevcut hizmet binalarının günümüz koşullarına uygun olarak düzenlenmesi için gerekli revize planları ve yeni yapılacak hizmet binalarının planları ile ilgili olarak gerekli olan etüt ve projeleri, İlgili Daire Başkanlıkları ve Birimlerle ile koordineli olarak yapmak, yaptırmak. Diğer kamu kuruluşlarınca hazırlanan hizmet binalarına ait projeleri incelemek ve Üniversitemiz ihtiyaç programı ve fonksiyonları yönünden  uygunluğunu sağlamak.

 

GÖREVLERİ

1. Üniversitenin her türlü inşaat, yapım ve onarım işlerine ilişkin projelerin, bölgesel ve kullanım özelliklerini de dikkate alacak biçimde teknik çalışmaları yürütmek,

 2. Üniversitenin hizmet binaları ve eklerinin daha verimli olarak kullanılabilmesi amacıyla projeler hazırlamak ve geliştirmek,

 3. Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili etüt-proje ve inşaatlarını yaptırmak amacıyla teknik çalışmalar yapmak,

 4. Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili kontrollük hizmetlerini yürütmek, biten inşaatları teslim almak,

 5. Bağlı ve sorumlu olduğu Daire Başkanı, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektörün görev alanıyla ilgili olarak verdiği diğer işleri yapmaktır.

 

Bu içerik 17.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3469 kez okundu.