İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

             Resim

            T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek binaları inşaatı, mevcut idari ve derslik bloklarına ilave olarak; 1 adet idari blok, 1 adet anfi-derslik bloğu,
2 adet anfi (konferans salonu) bloğu ve 1 öğrenci kantini olmak üzere toplam 5 bloktan oluşmaktadır. 2007 Yılında başlanılan inşaat bitirilerek 2009-2010
eğitim ve öğretim yılı için hizmet vermeye başlamıştır.

 

            * İdari Blok 4 katlı olup, 60 adet 15 m2, 4 adet 25 m2, 16 adet 10 m2 olmak üzere toplam 80 adet idari ofis ile yeteri kadar w.c. ve sirkülasyon
alanlarından oluşmaktadır. Toplam 2950 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Mevcut idari blok ile her kattan bağlantısı vardır.

 

            * Anfi-Derslik Bloğu üç katlı olup, 6 adet 150 m2’lik 130 öğrenci kapasiteli, 6 adet de 100 m2’lik 90 öğrenci kapasiteli olmak üzere toplam 12 adet
derslik bulunmaktadır. Bu derslikler anfi formunda olup basamaklı planlanmışlardır ayrıca engelli öğrencilerin de eğitim görebilecekleri şekilde engelli asansörü
w.c.’leri ve rampalar da düşünülmüştür. Toplam 2750 m2 kapalı alana sahiptir.

 

* 400 Kişilik Anfi-Konferans salonu ve Giriş Holü Bloğu tek katlıdır. 475 m2 ve 400 kişi kapasiteli bir anfi-Konferans salonu ile fuaye ve giriş holü ile
toplamda 815 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.

 

            * 210 Kişilik Anfi Bloğu da tek katlı olup 240 m2 kullanım alanına sahiptir.

           

Tüm Blokların toplam kapalı alanı 6755 m2 dir.

Bu içerik 12.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1226 kez okundu.