İHALE VE EMLAK

BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU:

    Rektörlük tarafından yapılmasına karar verilen ve her türlü etüt, keşif ve planlaması yapılan işlerin ihalelerini yapmak, Üniversitemize tahsisli taşınmaz mallarının envanterlerinin tutulmasına ve Üniversitemizce kamulaştırılması yapılan ve yapılacak olan taşınmazlar ile ilgili işlemleri yürütmek, Üniversitemize yapılan bağışların kabul edilmesine ilişkin işlemleri yürütmektir.

GÖREVLERİ

1. Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili yetkisi dahilindeki ihale işlerini yürütmek ve yapı işleriyle ilgili ihalelerinde, mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli katılımı sağlamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde diğer çalışmaları yürütmek,

2 .Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili kontrollük hizmetlerini yürütmek, biten inşaatları teslim almak,

3 . Üniversitenin yatırım programına alınmasında gerekli gördüğü yapılara ilişkin önerileri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak hazırlamak,

4 . Üniversitenin Kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek,

5 . Üniversiteye yapılan şartlı ve şartsız bağışların ( tarla, arazi bina gibi  taşınmaz malların) 5018 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirerek İl Defterdarlığı kanalıyla tescillerini sağlamak.

6 .
Bağlı ve sorumlu olduğu Daire Başkanı, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektörün görev alanıyla ilgili olarak verdiği diğer işleri yapmaktır.

Bu içerik 17.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4860 kez okundu.