Edebiyat Fakültesi Ek Derslik Binası İnşaatı


           Resim

          Balkan Yerleşkesinde; Fen ve Edebiyat Fakültelerinin arkasında yer almaktadır. 3 katlı ve toplam 4500 m2 kapalı alana sahip olarak Temmuz 
2011 tarihinde inşaatına başlanmıştır. İçinde; 6 adet 30 kişilik derslik, 3 adet 60 kişilik derslik, 1 adet 90 kişilik derslik, 1 adet 100 m2 dil
laboratuarı,  1 adet 100 m2 bilgisayar laboratuarı,  Dekanlık bloğunda 35 adet 16 m2 idari ofis ile dekan, dekan yardımcıları ve fakülte sekreteri
odaları bulunmaktadır. Öğretim üyesi bloğunda ise 6 adet bölüm başkanlığı ofisleri ile 24 adet 16 m2 öğretim üyesi çalışma ofisleri vardır.
30.09.2012 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu içerik 12.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1327 kez okundu.